Rekrytera personal

Arbetsmarknaden för chefer och specialister inom naturvetenskap och teknik är god. Det betyder att det är många som tävlar om de vassaste medarbetarna. Search4S både annonserar online och söker kandidater aktivt. Vi använder oss flitigt av sociala medier och av personliga nätverk.

Annonsering sker oftast online via arbetsförmedlingen och andra relevanta annonseringsforum. Beroende på behovet kan annonser också publiceras i tryckt media, nyhetsbrev eller så använder man sig av nyare lösningar som t.ex. riktad nätverksannonsering.

Search, eller headhunting, börjar med en kartläggning av vad rätt kandidater kan tänkas ha för nuvarande eller tidigare arbete, arbetsplats eller annan relevant erfarenhet. Därefter så söker Search4S rätt på relevanta kandidater och tipsar dem om det lediga jobbet. Search är många gånger nödvändigt för att nå sällsynta kandidater.

För att locka till sig rätt kandidater krävs både synlighet, tydlighet och ett bra anslag. Dessutom tror vi hos Search4S starkt på ett gott kandidatbemötande. Vår erfarenhet är att människor gärna tipsar andra om intressanta arbeten, bara de fått ett gott intryck av arbetsplatsen. Som rekryteringskonsulter representerar vi dig som arbetsgivare. För oss är det viktigt att alltid vara korrekta och behandla kandidater med respekt. Läs gärna mer om vår code of conduct här.

Kravprofil
Steg 1

Kravprofil

Definiera tjänsten – bygga en kravprofil

Vi förstår…
…eller så ser vi till att förstå! Det första steget i en rekrytering är att ta fram en kravprofil. Den innehåller bakgrundsinformation om min kund, tjänsten och de villkor som erbjuds. Tillsammans tar vi fram en önskad personprofil. Search4S arbetar bättre ju mer vi känner till vår kund och om tjänsten som ska tillsättas. Kravprofilen är utgångspunkten för hela rekryteringsarbetet. Ett bra förarbete säkerställer kvaliteten på slutkandidaterna och minskar risken för förödande misstag. Ofta är det också bra för våra kunder att reflektera över sin verksamhet tillsammans med oss.
Söker du någon som är kreativ? I så fall, vad menar du med det? Är det en skapande konstnär, en idéspruta eller en person som hittar förbättringar i det lilla? Vi har olika verktyg för att gå bortom klichéerna och ta fram vad som faktiskt är det viktiga för just er.

Hitta Kandidater
Steg 2

Hitta Kandidater

Hitta och attrahera kandidater

Arbetsmarknaden för chefer och specialister inom naturvetenskap och teknik är god. Det betyder att det är många som tävlar om de vassaste medarbetarna. Search4S både annonserar online och söker kandidater aktivt.

Vi använder oss flitigt av sociala medier och av personliga nätverk. Vi brukar också bygga en egen hemsida för tjänsten med extra information, t.ex. en intervju med rekryterande chef och beskrivning av en dag på jobbet. Det brukar vara mycket uppskattat!

Annonsering sker oftast online via arbetsförmedlingen och andra relevanta annonseringsforum. Beroende på behovet kan annonser också publiceras i tryckt media, nyhetsbrev eller så använder man sig av nyare lösningar som t.ex. riktad nätverksannonsering.

Search, eller headhunting, börjar med en kartläggning av vad rätt kandidater kan tänkas ha för nuvarande eller tidigare arbete, arbetsplats eller annan relevant erfarenhet. Därefter så söker Search4S rätt på relevanta kandidater och tipsar dem om det lediga jobbet. Search är många gånger nödvändigt för att nå sällsynta kandidater.

För att locka till sig rätt kandidater krävs både synlighet, tydlighet och ett bra anslag. Dessutom tror vi hos Search4S starkt på ett gott kandidatbemötande. Vår erfarenhet är att människor gärna tipsar andra om intressanta arbeten, bara de fått ett gott intryck av arbetsplatsen. Som rekryteringskonsulter representerar vi dig som arbetsgivare. För oss är det viktigt att alltid vara korrekta och behandla kandidater med respekt. Läs gärna mer om vår code of conduct här.

Intervju
Steg 3

Intervju

Intervju

Search4S använder och lär ut en kompetensbaserad intervjuteknik för att säkerställa kandidaters kunskap, erfarenhet, motivation, personlighet och andra faktorer som är viktiga för tjänsten och vår kund.

Ett första steg är en kortare telefonintervju, följt av en längre intervju med Search4S.

Kund och kandidat ska förstås också träffas. Inför det mötet hjälper Search4S bägge parter med råd om evidensbaserade metoder och coaching. Vi är också med vid intervjun om det inte är överflödigt.

Tester och analyser
Steg 4

Tester och analyser

Tester

Personbedömning och motivationsanalys

Personligheten är oftast mycket viktig för långsiktig framgång. Den ska matcha krav och möjligheter i tjänsten. Personligheten är också svårbedömd. Vi använder oss av Cut-es evidensbaserade verktyg för att ta fram och utvärdera arbetslivspersonlighet och motivationsfaktorer. Verktyget bygger på personens egen subjektiva bedömning och valideras i en djupintervju där exempel på konkreta beteenden används för att tydliggöra styrkor och svagheter. En motivationsanalys ger information om drivkrafter och demotiverande faktorer. Resultatet från analysen presenteras muntligt och skriftligt.

Kognitiva tester & språktest

Search4S erbjuder språktester och tester av läsförståelse, numerisk förståelse och logisk/induktiv förmåga.

Arbetsprov

Tillsammans med våra kunder kan vi ta fram relevanta och mätbara arbetsprov.

Referenser
Steg 5

Referenser

Referenser & bakgrundskontroll

Att ta referenser är svårt och är egentligen en intervju av referenspersonen. Search4S bokar tid i förväg med referenserna. Varje samtal tar mellan 20-40 minuter. Är referenspersonen otydlig så tar vi en referens till. Vi frågar kandidaterna om specifika referenser och har en diskussion om varje referens. Vid behov kan vi bistå med en utökad bakgrundskontroll med information om ekonomisk situation, belastningsregister, pågående brottsmål och CV-verifikation.

Garantier och uppföljning
Steg 6

Garantier och uppföljning

Introduktion och uppföljning

Vi tycker att en lyckad rekrytering måste firas, både med kunder och kandidater! När vi ändå har det trevligt tillsammans passar vi på att ha en utvärdering om vad som har gått bra och vad som kan bli bättre i rekryteringsprocessen. En god och tydlig introduktion är många gånger en förutsättning för en positiv start på det nya jobbet. Search4S kan både hjälpa till med idéer kring introduktionen och följer också upp om det är något som kandidaten har saknat sin första tid på sitt nya arbete. En snabb korrigering kan lätt rätta till misstag som kan växa sig stora om de inte åtgärdas. Då Search4S sköter rekryteringen åt våra kunder så har vi garantier för vårt arbete. Som kund ska du vara trygg i att vi alltid gör vårt bästa.