Anna Bjertsjö Rennermalm

Anna Bjertsjö Rennermalm

Ägare på Search4S

Search4S Dustgoat AB bildades 2016 från företaget Dustgoat. Vi finns i Stockholm, på Södermalm. Vi har mer än 15 års erfarenhet av rekrytering inom naturvetenskap, medicin och teknik. Som naturvetare tror vi på ett vetenskapligt förhållningssätt även till rekrytering. Vi använder helt enkelt de metoder som visat sig fungera bäst i studier.

    Kontakta oss