Anna Bjertsjö Rennermalm

Anna Bjertsjö Rennermalm

Ägare på Search4S

Om Search4S

Search4S tror på naturvetenskap och teknik. Vi är helt säkra på att våra kunder och kandidater bidrar till ett gott samhälle och en bättre framtid.

Search4S gör skillnad genom att hitta och utvärdera de specialister & chefer som har bäst kompetens för just våra kunder. Vi fokuserar på aktiv search och nätverkande för att hitta svårfunna kandidater. Vi arbetar med skräddarsydd rekrytering inom läkemedel, biotech, medicinteknik, kemi, livsmedel och miljö.

Hos Search4S finns dubbel kompetens inom naturvetenskap och rekrytering. Något som underlättar förståelsen för dig som kund eller kandidat. Här kan du få hjälp med att definiera tjänsten och kvalifikationskraven för att hitta kandidater med rätt kompetens, attityd och beteende. Oavsett om du är en kund eller kandidat så coachar vi dig genom hela processen för en så lyckad rekrytering som möjligt.

Vetenskaplig förankring är viktig för oss i vår rekryteringsprocess. Med stor erfarenhet från att uppdatera oss själva och utbilda andra inom rekryteringstekniker så vet vi hur man kan bli så säker som möjligt i sitt val av kandidat eller arbetsgivare.

Sagt om och av oss
Code of conduct